ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ

αποκατασταση παλαιας εμφραξης πριν
ΠΡΙΝ
αποκατασταση παλαιας εμφραξης μετά
ΜΕΤΑ