ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΔΥΣΧΡΩΜΙΚΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ

Εσωτερική λεύκανση πριν.
ΠΡΙΝ
Εσωτερκή λεύκανση μετά.
ΜΕΤΑ