ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΔΟΝΤΙΩΝ είναι ο τομέας της οδοντιατρικής, ο οποίος ασχολείται με το κτίσιμο ή την αντικατάσταση του φυσικού δοντιού με τεχνητά υλικά. Σε αυτά τα υλικά μπορεί να περιλαμβάνονται οι μόνιμες στεφάνες (θήκες) και οι γέφυρες, τα επένθετα, οι ολικές Οδοντοστοιχίες και οι μερικές οδοντοστοιχίες.

ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

Οι ολοκεραμικές στεφάνες (θήκες/ κορώνες) είναι αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής που χρησιμοποιούνται ως θεραπεία σε δόντια εκτενώς σφραγισμένα ή κατεστραμμένα προκειμένου να τα ενισχύσουν και να τα προστατέψουν από θραύση / κάταγμα. Αποτελούν την εναλλακτική στις παλαιότερες μεταλλοκεραμικές στεφάνες οι οποίες προσέφεραν ένα λιγότερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω της παρουσίας του μετάλλου. Επίσης οι ολοκεραμικές στεφάνες είναι απολύτως βιοσυμβατές και αποτελούν επιλογή σε ασθενείς που εμφανίζουν αλλεργίες σε μέταλλα.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

Οι οδοντιατρικές γέφυρες είναι ακίνητες προσθετικές εργασίες, δηλαδή στερεώνονται μόνιμα στο στόμα και  χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων ελλειπόντων δοντιών. Μια γέφυρα καλύπτει τουλάχιστον δύο δόντια, ένα δόντι μπροστά και ένα δόντι πίσω από αυτό ή αυτά που λείπουν. Για να φτιάξουμε μια γέφυρα πρέπει αυτά τα δύο δόντια να προετοιμαστούν μειώνοντάς τα κατά μερικά χιλιοστά. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως στηρίγματα για την τοποθέτηση της γέφυρας. Η χρησιμότητα της είναι πολύ σημαντική και έγγυται στην διατήρηση της λειτουργίας του στόματος (μάσηση, ομιλία), παρεμπόδιση της μετακίνησης των γειτονικών δοντιών προς την κατεύθυνση του ελλείποντος δοντιού και κατ’επέκταση την παντελή αποδιοργάνωση του οδοντικού τόξου. Η χρήση πλέον των ολοκεραμικών υλικών επιτυγχάνουν ένα υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.

ΕΠΕΝΘΕΤΑ

Τα επένθετα & υπερένθετα είναι  συντηρητικές αποκαταστάσεις, καθώς τα δόντια τροχίζονται ελάχιστα ή καθόλου. Αποτελούν επικαλύψεις από πορσελάνη ή σύνθετη ρητίνη σε περιπτώσεις εκτεταμένων βλαβών και συγκολλούνται πολύ ισχυρά με τα φυσικά δόντια.

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Οι οδοντοστοιχίες είναι κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αντικατάσταση των δοντιών που λείπουν και των ιστών γύρω από αυτά (ούλα και οστό).

Υπάρχουν τρία βασικά είδη:

Η Μερική Οδοντοστοιχία αντικαθιστά όσα δόντια λείπουν, στηριζόμενη πάνω στα φυσικά δόντια  που υπάρχουν και στον βλεννογόνο των ούλων. Έτσι αυξάνεται η σταθερότητα και η συγκράτηση και μειώνει την απορρόφηση του φατνιακού οστού.

Η Ολική Οδοντοστοιχία αντικαθιστά όλα τα δόντια και μπορεί να τοποθετηθεί αμέσως (άμεση ολική οδοντοστοιχία) μετά την αφαίρεση των φυσικών δοντιών ή μετά από μια περίοδο επούλωσης (έμμεση ολική οδοντοστοιχία) .

Η Επένθετη Οδοντοστοιχία αποκαθιστά ολόκληρο το οδοντικό τόξο και στηρίζεται πάνω σε 2 ή περισσότερα εναπομείναντα δόντια ή ρίζες δοντιών ή εμφυτεύματα.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Το χαμόγελό σας είναι η πρώτη εντύπωση που οι άλλοι έχουν από εσάς.

Στο οδοντιατρείο μας είμαστε ικανοί να μετατρέψουμε το χαμόγελό σας, το σχήμα, το χρώμα, την ευθυγράμμιση, καθώς και να πραγματοποιηθεί πλήρωση πιθανών κενών και διακριτική αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων δοντιών με σφραγίσματα στην απόχρωση των δοντιών σας .

ΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

Οι όψεις ρητίνης αποτελούν αισθητικές αποκαταστάσεις ελάχιστης παρέμβασης για διόρθωση ατελειών των δοντιών (σχήμα, μέγεθος, απόκλιση, χρώμα, κλείσιμο κενών κλπ). Απαιτούν ελάχιστο ή και καθόλου τρόχισμα των δοντιών που τους δίνει το μεγάλο πλεονέκτημα να μην προκαλούν βλάβες στα δόντια. Η διαδικασία είναι ανώδυνη και δεν απαιτεί τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι όμοιο με αυτό των λευκών σφραγισμάτων και επιλέγεται η απόχρωση που ταιριάζει στο χρώμα των δοντιών σας για ένα φυσικό αποτέλεσμα. Κατασκευάζονται από τον οδοντίατρο και ολοκληρώνονται σε μία συνήθως συνεδρία.

ΟΨΕΙΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Οι όψεις πορσελάνης αποτελούν αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής που στοχεύουν στη διόρθωση ατελειών του χαμόγελου (σχήμα, μέγεθος, απόκλιση, χρώμα, κλείσιμο κενών κλπ). Είναι επίσης ελάχιστα επεμβατικές και η διαδικασία συνήθως δεν απαιτεί τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας. Κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο και συγκολλούνται μόνιμα στο οδοντιατρείο. Απαιτούν συνήθως 2 συνεδρίες για την ολοκλήρωσή τους.

ΟΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

H ουλοπλαστική αφορά στην αρμονική αναλογία δοντιών – ούλων, η οποία είναι καθοριστικός παράγοντας για ένα όμορφο  χαμόγελο. Όταν η αναλογία των ούλων είναι μεγαλύτερη τότε το χαμόγελο γίνεται δυσαρμονικό (ουλικό χαμόγελο). Η αποκοπή των ούλων γίνεται ανώδυνα και σχεδόν αναίμακτα με τη χρήση laser και το αποτέλεσμα είναι ένα αισθητικό και αρμονικό χαμόγελο.